"In dit essay wil ik betogen dat alleen al door het verschil in de mate waarin vrouwen en mannen informele zorg verlenen genderongelijkheid te verwachten is in de waarschijnlijkheid van het beleven van Lasletts derde leeftijd. Daarenboven stel ik dat ogenschijnlijk genderneutraal beleid kan bijdragen aan dergelijke genderongelijkheid."