De auteur behandelt het baanbrekende arrest van het Haagse hof van 13 november 2018 inzake illegale adoptie en vergoeding van materiële en immateriële schade

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/115735
Journal Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR)
Citation
Nuytinck, A.J.M. (2019). Illegale adoptie en schadevergoeding. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 2019/7232, 245–247. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/115735