De auteur behandelt het baanbrekende arrest van het Haagse hof van 13 november 2018 inzake illegale adoptie en vergoeding van materiële en immateriële schade