In dit onderzoeksrapport worden twee perspectieven geschetst op multi-problematiek rond gezinnen, de eerste vanuit machine-denken en de tweede vanuit het complexe systeemdenken. Vervolgens worden knelpunten en bouwstenen in de aanpak van multiproblematiek geanalyseerd met inzichten uit de complexiteitswetenschappen. De uitdaging ligt in het verbinden van de wereld van de instituties (sturing, interventies, verantwoording, aanbodgericht, focus op deelproblemen) met de leefwereld van gezinnen (vraaggericht, zelforganisatie, verweven problematiek). Dit rapport is een openingsbod in een meerjarig onderzoekstraject waarin meer inzicht wordt verkregen in de zelforganisatie van gezinnen, de logica van organisaties en bovenal de vruchtbare verbinding tussen beide. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Additional Metadata
ISBN 978-90-75289-32-9
Persistent URL hdl.handle.net/1765/115748
Note In opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid
Citation
Joosse-Bil, J.A, Teisman, G.R, Verschoor, S, & van Buuren, M.W. (2019). Wanneer vele handen het werk niet lichter maken. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/115748