Additional Metadata
Persistent URL dx.doi.org/10.5553/MvO/24523135201600207002, hdl.handle.net/1765/115878
Journal Maandblad voor ondernemingsrecht
Citation
de Kloe, H.J. (2016). Turboliquidatie: wat is een bate van de rechtspersoon in de zin van artikel 2:19 lid 4 BW?. Maandblad voor ondernemingsrecht, 2016(7), 161–168. doi:10.5553/MvO/24523135201600207002