Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/115879
Journal Tijdschrift voor Insolventierecht
Citation
de Kloe, H.J. (2018). Personenvennootschappen en de inlichtingenplicht tijdens faillissement. Tijdschrift voor Insolventierecht, 2018(2), 70–76. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/115879