Het doel van dit onderzoek is dan ook te bezien op welke wijze en in hoeverre het stelsel van onrechtmatige daad een oplossing kan bieden voor de bewijsproblemen van de slachtoffers in gevallen waarin onzeker-heid bestaat over het daderschap of de causaliteit.

Additional Metadata
Promotor J.M. van Dunné (Jan)
Publisher Erasmus University Rotterdam
Sponsor Het onderzoek voor dit proefschrift werd mede mogelijk gemaakt door financiële steun van de door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) erkende Stichting voor Recht en Openbaar Bestuur (REOB).
Persistent URL hdl.handle.net/1765/115889
Citation
Van, A.J. (1995, November 16). Onzekerheid over daderschap en causaliteit : drie visies op civielrechtelijke aansprakelijkheid, meerdaderschap, en multi causaliteit. Erasmus University Rotterdam. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/115889