Dit is het eindrapport over het evaluatieonderzoek van het programma (Veer)Krachtig Bestuur in Brabant dat we in opdracht van de provincie Noord-Brabant tussen augustus 2018 en februari 2019 hebben uitgevoerd. Met het programma (Veer)Krachtig Bestuur in Brabant (VKiB) heeft de provincie een impuls willen geven aan de bestuurskracht van Brabantse gemeenten en andere partijen die betrokken zijn bij het aanpakken van verschillende maatschappelijke opgaven.
Met het evaluatieonderzoek is getracht in beeld te brengen hoe het programma (V)KiB is verlopen, welke activiteiten daarin zijn ontplooid en hoe deze activiteiten en het programma als geheel, zijn ontvangen door de gemeenten en ‘triple helix partners’. Voor de gemeenten is het beeld over het programma samengesteld aan de hand van inzichten vanuit het ambtelijke, bestuurlijke en politieke perspectief.