In deze beschouwing onderzoeken wij hoe de proceskostenvergoedingen in WOZ-procedures worden berekend en welke omstandigheden kunnen leiden tot een hogere dan wel lagere proceskostenvergoeding. Daarbij wordt recente jurisprudentie aangehaald.

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/115964
Journal Belastingblad
Citation
Monsma, A.P, & Kastelein, R.H. (2019). Ontwikkelingen proceskostenvergoeding in WOZ-procedures, in: Interlokaal 2019, nr. 1. Belastingblad, 2019(8). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/115964