1. WAAROM DIT THEMANUMMER EN WAAROM NU?
Het onderwerp geluk, dat onderdeel uitmaakt van het bredere maar nog slechter gedefinieerde begrip welbevinden, mag zich in een steeds grotere wetenschappelijke en maatschappelijke belangstelling verheugen. Het aantal wetenschappelijke publicaties is het laatste decennium sterk toegenomen en op 19 juli 2011 nam de algemene vergadering van de Verenigde Naties een resolutie aan, waarin wordt gesteld dat geluk meer aandacht verdient bij het meten van economische en sociale ontwikkeling. Overheden en ondernemingen die zich in hun beleid alleen laten leiden door economische factoren, missen volgens de VN cruciale zaken voor de bevolking, medewerkers en klanten. [...]

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/116011
Journal M & O : Tijdschrift voor management en organisatie
Citation
Bergsma, A, Commandeur, H.R, & Veenhoven, R. (2015). Welbevinden op het werk. M & O : Tijdschrift voor management en organisatie, 69(2/3), 4–14. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/116011