Daar waar lange tijd overheden werden gevraagd een stapje extra te doen en de verzorgingsstaat tot in detail te vervolmaken, worden ze nu uitgedaagd een stapje opzij te zetten. Een actieve samenleving komt met tegenvoorstellen of met eigen ideeën. Soms worden overheden daardoor verrast en overvallen en voelen zij zich erdoor bedreigd. Dan reageren ze aarzelend of zelfs uitgesproken afhoudend. Soms omarmen ze deze initiatieven maar wat graag omdat ze zien dat dit hen helpt. En steeds vaker ook worden dit soort initiatieven actief door de overheid uitgelokt en aangejaagd. Oftewel: overheden mobiliseren meer en meer hun uitdagers zelf door actief burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties uit te nodigen om initiatief te nemen en bij te dragen aan het realiseren van collectieve doelen. In dit verband kunnen we spreken over uitnodigend bestuur.

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/116022
Note Rede, in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar ‘Nieuwe vormen van organiserend vermogen in het publieke domein’ vanwege de Erasmus Trustfonds aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op vrijdag 23 juni 2017
Citation
van Buuren, M.W. (2017, June 23). Vormgeven aan uitnodigend bestuur. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/116022