Artikel 1:88 lid 1, aanheft en onder a, slot, BW; toestemming andere echtgenoot; 'echtelijke woning'; begrip 'zaken die bij een zodanige woning behoren'; maatstaf; eisen rechtszekerheid en belangen wederpartij.

, , , ,
Ars Aequi Libri, Nijmegen
hdl.handle.net/1765/11618
Private Law

Nuytinck, A.J.M. (2004). Zaken die bij de echtelijke woning horen in de zin van artikel 1:88 BW. Ars Aequi Libri, Nijmegen. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/11618