Achtergrond: Nederlandse publicaties over cognitief-gedragstherapeutische programma’s voor seksueel gewelddadige terbeschikkinggestelden die gebaseerd zijn op recent empirisch onderzoek, zijn schaars.
Doel: De onderbouwing en beschrijving van een cognitief-gedragstherapeutisch programma voor terbeschikkinggestelde kindermisbruikers en verkrachters.
Methode: Voor de onderbouwing en beschrijving van het programma werd relevante literatuur bestudeerd.
Resultaten: In dit artikel wordt eerst de literatuur over psychologische risicofactoren bij seksueel geweldplegers samengevat. Daarna wordt een beknopt overzicht gegeven van het onderzoek naar de resultaten van cognitief-gedragstherapeutische programma’s. Tenslotte worden aanbevelingen gedaan voor de ontwikkeling van een Nederlands programma.
Conclusie: De effecten van cognitief-gedragstherapeutische programma’s voor seksueel geweldplegers op het recidiverisico variëren van beperkt tot nihil

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/116354
Journal Tijdschrift voor Seksuologie
Citation
Hornsveld, R.H.J, Kanters, T, Gijs, L, Kraaimaat, F.W, van der Wal, L, & van Marle, H.J.C. (2015). Waaraan moet een cognitief-gedragstherapeutisch programma voor seksueel gewelddadige terbeschikkinggestelden voldoen?. Tijdschrift voor Seksuologie, 39(3), 85–95. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/116354