De UK Governance Code maakt onderdeel uit van de Listing Rules die gelden voor in het Verenigd Koninkrijk genoteerde kapitaalvennootschappen uit het Premium segment.
Op 5 december 2017 is de Financial Reporting Council een consultatieronde gestart om deze Code, die voor het laatst in 2016 is herzien, te actualiseren. [...]

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/116356
Journal Ondernemingsrecht
Citation
Vletter-Van Dort, H.M, & Keijzer, T.A. (2018). Herziening Britse Corporate Governance Code. Ondernemingsrecht, 69(7), 321–332. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/116356