Het recht en het verhaal zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit uit zich onder meer in rechtszaken. Aan de hand van het fictieve proces tegen Meursault uit De vreemdeling van Albert Camus en het strafproces tegen O.J. Simpson, onderzoekt Claudia Bouteligier de werking van het verhaal in het recht en de relatie daarvan tot gerechtigheid.