Per 1 januari 2013 heeft de vertegenwoordiging van vrouwen in de raad van bestuur (RvB) en raad van commissarissen (RvC) van grote Nederlandse naamloze en besloten vennootschappen een plek gekregen in de Nederlandse wetgeving. Om kapitaalvennootschappen te bewegen meer vrouwen in hun RvB en RvC te benoemen, zijn art. 2:166 en 2:276 Burgerlijk Wetboek (BW) geïntroduceerd. Deze bepalingen schrijven voor dat ten minste 30% van de RvB en de RvC van een grote naamloze vennootschap (nv) en een grote besloten vennootschap (bv) moet bestaan uit vrouwen, respectievelijk mannen. Dit percentage is evenwel niet afdwingbaar en wordt daarom een streefcijfer genoemd.

Additional Metadata
Persistent URL dx.doi.org/10.5553/OenF/157012472019027002005, hdl.handle.net/1765/116382
Journal Onderneming en Financiering
Citation
Koster, H. (2019). Wettelijke streefcijfers over man/vrouw diversiteit vanuit het perspectief van de selectie- en benoemingscommissies van grote vennootschappen (met B. Klinger en H.M. Vletter-van Dort). Onderneming en Financiering, 2019(2). doi:10.5553/OenF/157012472019027002005