De ontwikkeling in de eerste fase van het leven is van groot belang voor de gezondheid van kinderen en volwassenen. Ongunstige invloeden in specifieke kritieke perioden tijdens de vroege ontwikkeling hebben nadelige effecten op de gezondheid op latere leeftijd. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat vroege en permanente epigenetische veranderingen een belangrijke rol spelen in de onderliggende mechanismen.

In dit artikel bespreken wij de rol van DNA-methylatie, het bekendste epigenetische mechanisme, op gezondheid en ziekte van kinderen. Wij gaan in op de achtergrond van DNA-methylatie, op factoren die hierop van invloed zijn en op gevolgen van DNA-methylatie. Onderzoek gericht op het identificeren van factoren tijdens en kort na de zwangerschap die via epigenetische mechanismen bijdragen aan de kans op ziekten, moet uiteindelijk leiden tot preventieprogramma’s gericht op de vroegste fase van het leven.

Additional Metadata
Keywords Epigenetica, epidemiologie, cohort studie, kind, ziekten
Persistent URL hdl.handle.net/1765/116401
Journal Kinderarts en Wetenschap
Citation
Felix, J.F, Jaddoe, V.W.V, & Duijts, L. (2015). Invloed van DNA-methylatie op gezondheid en ziekte van kinderen. Kinderarts en Wetenschap, (16), 10–14. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/116401