Het vertrouwen in de accountant en de accountantsorganisatie staat de laatste jaren wereldwijd onder druk vanwege een reeks van incidenten. Met regulering trachten wet- en regelgevers het gerechtvaardigd vertrouwen in de accountant te herstellen en de kwaliteit van de controle en de daaruit voortvloeiende accountantsverklaring te verbeteren. Deze op accountants en accountantsorganisaties van toepassing zijnde kwaliteitsbevorderende wetgeving vormt het onderwerp van dit onderzoek. Daarbij staan twee vragen centraal. Waarom is kwaliteitsbevorderende wetgeving voor accountantsorganisaties tot stand gekomen? En in hoeverre is de kwaliteitsbevorderende wetgeving voor accountantsorganisaties effectief vormgegeven en in staat kwaliteitsbevorderend te werken in de praktijk?

Op basis van een onderzoek dat uitsluitend gebaseerd is op publiek beschikbare informatie wordt de discrepantie tussen de maatschappelijke behoefte aan vertrouwen in de accountant en de effectiviteit van de daartoe strekkende wetgeving blootgelegd. Drie maatregelen staan centraal:
— de invoering van het AFM toezicht op accountantsorganisaties
— de invoering van het intern toezicht binnen de accountantsorganisatie
— de uitbreiding van de accountantsverklaring

Dit boek verschaft een waardevolle, wetenschappelijke bijdrage aan het actuele maatschappelijk debat over de verdere ontwikkeling van het accountantsberoep in Nederland.

Additional Metadata
Keywords accountant, accountantsorganisatie, kwaliteit, wetgeving, vertrouwen, Wta, AFM, intern toezicht, accountantsverklaring
Promotor H.M. Vletter-Van Dort (Hélène) , J.B.S. Hijink (Steven)
Publisher Wolters Kluwer
ISBN 978-90-13-15412-2
Persistent URL hdl.handle.net/1765/116404
Series Uitgave vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht
Citation
Eijkelenboom, E.V.A. (2019, May 24). Vertrouwen Voorop : een onderzoek naar kwaliteitsbevorderende wetgeving voor Nederlandse accountantsorganisaties (No. 114). Uitgave vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht. Wolters Kluwer. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/116404