Belanghebbende is trouwambtenaar en ceremoniespreker. Zij heeft aan haar afnemers 21% omzetbelasting in rekening gebracht. Belanghebbende heeft bezwaar gemaakt tegen haar eigen voldoening. Zij stelt dat haar diensten belast zijn tegen het verlaagde tarief omdat deze diensten aangemerkt kunnen worden als diensten door uitvoerend kunstenaars. Zij vergelijkt zich met een Master of Ceremony en beroept zich op het besluit van de staatssecretaris van 4 september 2014 (NTFR 2014/2672). De rechtbank verwerpt het beroep van belanghebbende. Een Master of Ceremony is een persoon die rond optredens op festivals het publiek vermaakt. De dienst van belanghebbende is voornamelijk gericht op het bruidspaar zelf en alleen tijdens de huwelijksceremonie. Het verlaagde tarief is daarom niet van toepassing. (Beroep ongegrond.)