De laatste decennia is er onder politici en beleidsmakers veel aandacht voor ‘ontevreden’, ‘boze’ of ‘bezorgde’ burgers. Maar een goed begrip van hun boosheid blijft vooralsnog achterwege. In deze bijdrage stellen de auteurs dat dit kan veranderen door het perspectief en de belevingswereld van ontevreden burgers serieus te nemen.

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/116578
Journal Tijdschrift voor Klachtrecht
Note Deze bijdrage is gebaseerd op: R. Kemmers, J. van der Waal & W. de Koster, ‘Burgers op afstand? Naar een beter begrip van ontevreden burgers,’ in S. L. de Lange & J. Zuure (red.), #WOEST: De kracht van verontwaardiging, Amsterdam: Raad voor het Openbaar Bestuur / Amsterdam University Press 2018, pp. 72-87. Dit boek is gratis te downloaden op www.raadopenbaarbestuur.nl.
Citation
Kemmers, R, de Koster, W, & van der Waal, J. (2019). Ontevreden burgers serieus nemen. Tijdschrift voor Klachtrecht, 15(2), 7–10. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/116578