De vraag is hoe een groot, nieuw gebouwd kantoorpand dat in gebruik is bij de Rijksbelastingdienst en DUO gewaardeerd moet worden. Belanghebbende stelt dat het Pieperschuur-arrest van toepassing is, omdat ook andere dan commerciele overwegingen ten grondslag hebben gelegen aan de beslissing tot nieuwbouw. Op grond van dat arrest zou de gecorrigeerde vervangingswaarde niet hoger kunnen zijn dan de waarde in het economische verkeer. De A-G komt tot de conclusie dat het Pieperschuur hier niet van toepassing is, maar dat in casu de benuttingswaarde geldt, omdat het gaat om een courante niet-woning die niet-commercieel wordt gebruikt. In de annotatie gaat de auteur in op de oordelen van rechtbank, hof en A-G.

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/116605
Journal NLFiscaal
Citation
Monsma, A.P. (2019). NLF 2019, 1235, (Vaststelling WOZ-waarde kantoorgebouw dat in gebruik is bij rijksdiensten (nr. 18/02353)). Vaststelling WOZ-waarde kantoorgebouw dat in gebruik is bij rijksdiensten (nr. 18/02353). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/116605