Mogen mensen ervan uitgaan dat zij op eigen kracht het goede kunnen doen, rechtvaardig kunnen zijn en anderen het beste gunnen?
Of moeten zij zich juist bewust zijn van hun eigen onvolmaaktheid en slechtheid om op een goede manier met anderen om te gaan?

978-90-244-2558-7
hdl.handle.net/1765/116662
Erasmus School of Philosophy

van Geest, P, Rupert, J, Hengstmengel, J.W, Biemond, A.J, & Commandeur, H.R. (2019). De onvolkomenheid van de mens & Het streven naar perfectie. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/116662