Achtergrond ‘Food protein-induced enterocolitis’ is een manifestatie van niet-IgE-gemedieerde koemelkallergie, gekenmerkt door intens spugen en profuse diarree. Deze reactie wordt vaak niet herkend als koemelkallergie.
Casus Wij zagen een 6 weken oud, flesgevoed meisje dat veelvuldig spuugde, diarree had en groeivertraging vertoonde. Deze symptomen verdwenen na het geven van koemelkvrije voeding. Bij een niet-geblindeerde provocatietest met koemelk kreeg ze drie kwartier na de laatste dosis koemelk profuse diarree en spugen met hypovolemische shock tot gevolg. De bepaling van specifiek IgE voor koemelk was negatief.
Conclusie Bijzonder in deze casus is de hevige, maar relatief late reactie op de provocatietest. Bij een acuut zieke zuigeling met spugen, diarree en bleekheid – die zelfs kan resulteren in shock – moet gedacht worden aan food protein-induced enterocolitis op basis van niet-IgEgemedieerde allergie. Deze symptomen beginnen pas 2 tot 3 uur na expositie en verdwijnen na eliminatie van het causale product

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/116665
Journal Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Citation
van Puffelen, E, A.W. Vriesman (Wilma), de Mol, A.C, & Y.M. Roosen (Yvonne). (2014). Een hevig spugende zuigeling met profuse diarree. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 158(a7313). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/116665

Additional Files
available online