Bij grote projecten is vaak sprake van kostenoverschrijding en vertraging, zo ook bij de Uithoflijn. Bij de kostenraming is een systematische onderschatting van de kosten zichtbaar. Daarnaast is het goed functioneren van het bestuur (sturing, beheersing, verantwoording en toezicht) een belangrijke voorwaarde voor een effectieve uitvoering. Het bestuur bleek in de praktijk diverse tekortkomingen te vertonen. Het is belangrijk om hiervan te leren en de lessen te verankeren in een regeling grote projecten. De toepassing en naleving van een dergelijke regeling met maatwerkafspraken per project kan een disciplinerende werking hebben die grote projecten beter beheersbaar maakt.