De gemeente Veenendaal berekent de omgevingsleges op basis van de genormeerde bouwkosten, opgenomen in de tarieventabel bij de verordening. Dit resulteert in normkosten die 64% hoger liggen dan de daadwerkelijke bouwkosten. De rechtbank oordeelt dat dit geen schending van het gelijkheids- of evenredigheidsbeginsel oplevert en dat dit past binnen de 'nieuwe vrijheid' als bedoeld in art. 219 lid 2 Gemeentewet. In de annotatie wordt op dit oordeel ingegaan, aan de hand van jurisprudentie en het wettelijk kader.

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/116723
Journal Belastingblad
Citation
Monsma, A.P. (2019). 2019, 220, (Normkostentabel voor omgevingsleges leidt niet tot onredelijke heffing (nr. 18/178)). Normkostentabel voor omgevingsleges leidt niet tot onredelijke heffing (nr. 18/178), 12. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/116723