In 2017 is voor het bedrijfsleven de wetgeving over de rol van Audit Committees veranderd. Dat raakt de relatie tussen Raad van Bestuur, Raad van Commissarissen, Audit Committee en de controlerend accountant. Voor een controller in openbaar bestuur en maatschappelijk middenveld biedt dit artikel inzichten en handvatten om de eigen governancestructuur rondom controle en verantwoording door te lichten en toekomstbestendig te maken.

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/116756
Journal Tijdschrift voor public governance audit & control
Citation
de Bos, A, & de Jong, M. (2019). De rol en positie van de audit-commissie en de accountant. Tijdschrift voor public governance audit & control, 2019(1), 37–42. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/116756