Onlangs werd de Wet afwikkeling massaschade in een collectieve actie vastgesteld. Dat betekent dat het in de toekomst mogelijk wordt om in een collectieve actie ex artikel 3:305a BW ook een vordering tot schadevergoeding in geld in te stellen. Dit geeft aanleiding om in deze ‘Rode Draad’ terug te blikken op de ervaringen die in vijfentwintig jaar zijn opgedaan met collectieve afwikkeling van massaschade, in het bijzonder op de bijdrage van commerciële belangenbehartigers aan de toegang tot het recht en de keerzijde daarvan, een claimcultuur. De ervaringen bieden eveneens stof voor een vooruitblik.

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/117399
Journal Ars Aequi: juridisch studentenblad
Citation
Tillema, I. (2019). Commerciële actoren in massaschadezaken: pionieren tussen toegang tot het recht en claimcultuur. Ars Aequi: juridisch studentenblad, (06), 506–515. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/117399