Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/117402
Journal Fiscaal Weekblad Fed
Citation
van den Eijnde, I. (2018). 2019, 40, (Zaak nr. C-414/17; Om te bepalen aan welke schakel binnen een keten van achtereenvolgende leveringen van accijnsgoederen het grensoverschrijdende vervoer moet worden toegerekend, is irrelevant op welk moment de goederen zich wel of niet meer onder een accijnsschorsingsregeling bevinden). Zaak nr. C-414/17; Om te bepalen aan welke schakel binnen een keten van achtereenvolgende leveringen van accijnsgoederen het grensoverschrijdende vervoer moet worden toegerekend, is irrelevant op welk moment de goederen zich wel of niet meer onder een accijnsschorsingsregeling bevinden, 6. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/117402