Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/117406
Journal Fiscaal Weekblad Fed
Rights No Subscription
Citation
van den Eijnde, I. (2019). 2019, 48, (Zaaknr. 17/00916; Vernietiging van accijnsgoederen na onttrekking kan niet leiden tot teruggaaf van verschuldigde accijns). Zaaknr. 17/00916; Vernietiging van accijnsgoederen na onttrekking kan niet leiden tot teruggaaf van verschuldigde accijns, 7. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/117406