"[...] De consensus van eerdere discussies in de afgelopen decennia over de effecten van technologie is dat deze effecten primair afhankelijk zijn van organisationele keuzes. Ik wil daarom in deze bijdrage vooruitkijken door terug te kijken. Vanuit de oudere discussie over het effect van technologie op arbeid en organisatie wil ik de vraag stellen of de ontwikkelingen die toen voorspeld zijn anno 2019 daadwerkelijk waarneembaar zijn. [...]"

Additional Metadata
Publisher CAOP
Persistent URL hdl.handle.net/1765/117410
Citation
Steijn, A.J. (2019). Technologische innovatie en kwaliteit van de arbeid: een rol voor HRM. In STAD 2019 : Technische en sociale innovatie (Publicatiereeks Overheid & Arbeid, 2019 ; Nummer 50) (pp. 257–267). CAOP. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/117410