Sinds 2001 heb ik een paar grotere, interessante projecten mogen doen, zoals het evaluatieonderzoek voor de Tweede Kamer naar de veiling van UMTS-frequenties. Daarnaast heb ik in opdracht van verschillende bedrijven diverse NMa-studies van commentaar voorzien. Vanuit mijn persoonlijke ervaring wil ik een aantal reacties op het artikel van Geurts en Raes geven.