In deze bijdrage wordt de betekenis van de duur van het lijden bij begroting van immateriële schade in verband met blijvend letsel en wegens dodelijk letsel geanalyseerd. Volgens de Hoge Raad is de duur van het lijden een omstandigheid die de rechter bij de begroting van het smartengeld in het bijzonder dient mee te wegen, maar in de literatuur wordt opgemerkt dat de betekenis van deze factor niet steeds duidelijk is. Deze bijdrage geeft de stand van zaken in de rechtspraak en in de Nederlandstalige literatuur weer en biedt een nadere analyse van de betekenis van de duur van het lijden.

Additional Metadata
Persistent URL dx.doi.org/10.5553/TVP/138820662019022002001, hdl.handle.net/1765/117975
Journal Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade
Citation
Hebly, M.R. (2019). Begroting van immateriële schade: over de betekenis van de duur van het lijden bij blijvend en bij dodelijk letsel. Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade, 2019(2), 25–32. doi:10.5553/TVP/138820662019022002001