Samenvatting
De ontwikkeling van strafrecht in het kader van de Europese Unie kan niet of nauwelijks op enthousiasme rekenen. Het ontbreekt aan ‘Europese idealen’ die het EU-strafrecht (meer) overtuigingskracht zouden kunnen geven. In zijn oratie gaat prof. mr. P.A.M. Verrest op zoek naar die Europese idealen. Een aanknopingspunt vindt hij in de strafrechtwetenschap in de negentiende eeuw, die vreemd genoeg veel Europeser was dan nu. Waar waren de Europese idealen van toen op gebaseerd? Het strafrecht werd gezien als dialectisch proces, en rechtsvergelijking als belangrijkste middel om tot verbetering van het eigen recht te komen. Wat volgt is een inspirerend verhaal over de theorie en de praktijk van de totstandkoming van het EU-strafrecht, afgezet tegen deze ‘oude’ Europese idealen. Dat leidt uiteindelijk tot zeer concrete aanbevelingen voor de ontwikkeling van het strafrecht in de Europese Unie. In die aanbevelingen staat het belang van rechtsvergelijkend onderzoek centraal. Tot besluit volgen nog enkele rechtsvergelijkende aandachtspunten voor de op handen zijnde modernisering van het Wetboek van Strafvordering.

Additional Metadata
ISBN 978‐94‐6290‐323‐4
Persistent URL hdl.handle.net/1765/118281
Note Rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Erasmus Universiteit Rotterdam, met de leeropdracht straf- en strafprocesrecht, in het bijzonder Europees en internationaal strafrecht, op vrijdag 2 september 2016
Citation
Verrest, P.A.M. (2016, September 2). Europese idealen. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/118281