De aandacht voor de invloed van de vaststelling van verrekenprijzen op de douanewaarde is na het verschijnen van het Hamamatsu-arrest toegenomen. In deze zaak lijkt het HvJ EU te oordelen dat het onder de bepalingen van het Communautair Douane Wetboek (CDW) niet is toegestaan om retroactieve verrekenprijsaanpassingen in aanmerking te nemen voor het bepalen van de douanewaarde. De reikwijdte van het arrest is (nog) niet uitgekristalliseerd (onder het huidige douanewetboek) en het oordeel van het HvJ EU lijkt voor meer dan één interpretatie vatbaar. De vraag is onder welke juridische en operationele condities het mogelijk is om de vaststelling van de douanewaarde sinds het Hamamatsu-arrest af te stemmen op een (retroactieve) verrekenprijs(aanpassing) vanuit een Europeesrechtelijk perspectief. op voornoemde vraag wordt in dit artikel ingegaan.

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/118288
Journal Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht
Citation
Schippers, M.L. (2019). Douanewaarde-verrekenprijzen: afstemming na Hamamatsu en het belang van operationalisering. Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht, 2019(163), 105–111. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/118288