Op 1 mei 2016 is het wetgevingspakket van het Douane Wetboek van de Unie (DWU) toepasselijk geworden. Op het gebied van het bepalen van de douanewaarde, de maatstaf van heffing voor het bepalen van het verschuldigd invoerrecht, is één van de belangrijkste wijzigingen de verschuiving van het first-sale principe naar het last-sale principe. Bij toepassing van de transactiewaarde ter bepaling van de douanewaarde kan door de verschuiving niet langer een eerste of eerdere verkoop voor uitvoer (first-sale principe) worden gebruikt ter vaststelling van de douanewaarde, maar moet worden aangesloten bij de laatste verkoop die heeft plaatsgevonden onmiddellijk voordat de goederen het douanegebied zijn binnengebracht (last-sale principe). Vaak heeft dit tot gevolg dat over een hogere douanewaarde invoerrechten zijn verschuldigd. In deze bijdrage ga ik in op de achtergrond, de houdbaarheid en de toepassing van het last-sale principe.

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/118289
Journal Weekblad voor Fiscaal Recht
Citation
Schippers, M.L. (2019). Van first-sale naar last-sale: het bepalen van de relevante verkooptransactie onder het Douane Wetboek van de Unie. Weekblad voor Fiscaal Recht, 148(7282), 562–572. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/118289