Een patiënt met kanker en afstandsmetastasen werd tot voor kort beschouwd als ongeneeslijk ziek. Door de ontwikkeling van minimaal invasieve chirurgische technieken wordt tegenwoordig regelmatig gekozen voor een resectie van een metastase (metastasectomie). Een metastasectomie van longmetastasen gaat gepaard met een lage morbiditeit en mortaliteit, ook bij oudere patiënten. Ook de langetermijnresultaten zijn gunstig. Maar selectiebias speelt hierbij een rol, aangezien alleen patiënten die fit genoeg zijn een operatie ondergaan en deze patiënten sowieso al een betere prognose hebben. De vraag is dus of een metastasectomie van longmetastasen wel gerechtvaardigd is.

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/118327
Journal Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Citation
Detillon, D.E.M.A. (D. E.M.A.), van Eijck, C.H.J, & Veen, E.J. (2019). Resectie van longmetastasen gerechtvaardigd?. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 163. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/118327