Doel Onderzoek naar de resultaten van robotgeassisteerde Whipple-operaties in Nederland. Deze resultaten werden vergeleken met die van open Whipple-operaties op basis van recente grote patiëntenseries. Opzet Patiëntenserie en systematisch literatuuronderzoek. Methode Wij verrichtten een post-hocanalyse van prospectief verzamelde gegevens van de eerste 100 opeenvolgende patiënten die in de periode maart 2016-maart 2018 een robotgeassisteerde Whipple-operatie ondergingen in het Erasmus MC, het Maasstad Ziekenhuis of het Regionaal Academisch Kankercentrum Utrecht. Wij waren met name geïnteresseerd in operatiekenmerken en postoperatieve uitkomsten. Wij vergeleken onze resultaten met die van in de afgelopen 5 jaar gepubliceerde patiëntenseries met meer dan 500 open Whipple-operaties die uitgevoerd waren in 1 ziekenhuis. Resultaten Bij 22 patiënten (22%) traden een of meerdere ernstige complicaties op en 2 patiënten (2%) ontwikkelden multiorgaanfalen. Bij 7 patiënten (7%) werd een heroperatie verricht. Er was geen postoperatieve sterfte. In de 14 patiëntenseries (n = 12.708) trad gemiddeld bij 38% van de patiënten een complicatie op en onderging 7% van de patiënten een heroperatie. De gemiddelde sterfte bedroeg 3%. Conclusie Onze bevindingen laten zien dat minimaal invasieve Whipple-operaties in Nederland veilig uitgevoerd kunnen worden met behulp van een operatierobot. Het aantal complicaties en de sterfte zijn vergelijkbaar met de resultaten van grote series van patiënten die een open Whipple-operatie ondergingen in een expertisecentrum.

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/118328
Journal Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Citation
Nota, C.L.M.A. (Carolijn L M A), Hagendoorn, J, Borel Rinkes, I.H.M, van der Harst, E, Te Riele, W.W. (Wouter W.), van Santvoort, H.C, … Molenaar, I.Q. (2019). Robotgeassisteerde Whipple-operatie; resultaten van de eerste 100 ingrepen in Nederland. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 163. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/118328