Het is belangrijk dat zorgverleners en zwangeren weten wat de risico’s zijn van het gebruik van geneesmiddelen tijdens de zwangerschap en de lactatieperiode. Daarbij gaat het niet alleen om de invloed van het geneesmiddel op de zwangere en de zwangerschap, maar ook om de invloed van het middel op de groei en ontwikkeling van het (ongeboren) kind, de neonatale adaptatie, de eventuele voorzorgsmaatregelen rond de bevalling, de borstvoeding en de korte- en langetermijngevolgen voor de pasgeborene. Op dit moment zijn informatie en adviezen vaak fragmentarisch, soms tegenstrijdig, moeilijk toegankelijk of zelfs niet beschikbaar. Het is hoog tijd voor één onafhankelijke bron met eenduidige, wetenschappelijk onderbouwde informatie en adviezen, die toegankelijk is voor zowel zorgverleners als zwangeren – bij voorkeur via het internet.

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/118331
Journal Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Citation
de Vries, T.W, Duvekot, J.J, & Ter Horst, P.G.J. (Peter G J). (2019). Medicatiegebruik tijdens zwangerschap en lactatie. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 163. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/118331