Achtergrond ‘MELTUMP’ (‘melanocytic tumour of unknown malignant potential’) is een restcategorie van verschillende melanocytaire tumoren waarbij de diagnose ‘melanoom’ niet kan worden aangetoond maar ook niet kan worden uitgesloten. Omdat de maligne potentie van deze afwijkingen onzeker is, is er geen eenduidige aanpak. Casus Een 48-jarige vrouw kwam bij de dermatoloog vanwege een atypische moedervlek op het linker onderbeen. Haar voorgeschiedenis vermeldde 2 melanomen. De moedervlek werd gefotografeerd en geëxcideerd. Bij histopathologisch onderzoek was er sprake van een atypische melanocytaire proliferatie; de afwijking werd geduid als een ‘MELTUMP’. Op basis van de foto van de moedervlek werd besloten om een re-excisie met een marge van 5 mm te verrichten. Conclusie Het verdient aanbeveling om elke voor een maligniteit verdachte gepigmenteerde afwijking fotografisch vast te leggen voordat deze geëxcideerd wordt. Op basis van de foto kan later de klinische verdenking op een melanoom opnieuw beoordeeld worden. Dit is vooral bij patiënten met een MELTUMP van belang voor het bepalen van het aanvullend beleid.

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/118342
Journal Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Citation
Rozendaal, A.M. (Annemarie M.), de Haas, E.R.M, Mooi, W.J, & de Roos, K.P. (2019). Melanocytaire tumor met een onzekere maligne potentie. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 163. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/118342