Additional Metadata
ISBN 978-90-13-15301-9
Persistent URL hdl.handle.net/1765/118431
Citation
Tillema, I. (2019). Naar een gebalanceerde mate van transparantie rondom procesfinanciering bij massaschadezaken. In Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2018-2019 (Serie vanwege het Van der Heijden Instituut nr. 157). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/118431