Volgens het aloude adagium geschiedt jegens hem die toestemt geen onrecht. De toestemming van het slachtoffer kan in een concreet geval in de weg staan aan de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de verdachte. In deze bijdrage zal de betekenis van de toestemming in het strafrecht worden geduid, waarbij in het bijzonder zal worden ingegaan op (vormen van toestemming bij) delicten die samenhangen met de medische beroepsuitoefening.

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/118562
Journal Strafblad
Citation
Postma, L, & Bakker, S.R. (2019). Volenti non fit iniuria. Over de betekenis van de toestemming in het (medisch) strafrecht. Strafblad, 2019(3), 20–29. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/118562