Na hervormingen in de bijstand, WAO, ZW en de nabestaandenwet overweegt de regering nu ook de WW in een nieuw jasje steken. Meer prikkels voor werkgevers zouden het gebruik van deze regeling moeten ontmoedigen. In het onderstaande artikel betogen Bovenberg en De Mooij dat dit geen oplossing biedt voor de lage instroom van werklozen in het arbeidsproces. Bovendien kan minder verzekering een ongunstig effect hebben op de werking van de arbeidsmarkt. Teulings komt in zijn reactie op dit artikel tot een andere conclusie.

hdl.handle.net/1765/11858
Economisch-Statistische Berichten
Erasmus School of Economics

de Mooij, R., & Bovenberg, L. (1996). Nieuwe WW: balanceren tussen flexibiliteit en stabiliteit. Economisch-Statistische Berichten, 1–5. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/11858