De herziene aandeelhoudersrichtlijn 2017/828/EU1 kent als uitgangspunt dat een effectieve en duurzame aandeelhoudersbetrokkenheid een van de hoekstenen van het corporate-governancemodel van beursgenoteerde vennootschappen is. Dit corporate-governancemodel is gebaseerd op controlemechanismen tussen de verschillende organen en belanghebbenden. Het doel van de herziene aandeelhoudersrichtlijn is dat aandeelhouders meer betrokken moeten zijn bij de vennootschappen waarvan zij aandelen bezitten. De richtlijn bevat onder andere een regeling voor de identificatie van aandeelhouders en transparantieverplichtingen voor institutionele beleggers, vermogensbeheerders en stemadviseurs. Daarnaast geeft de richtlijn aandeelhouders meer invloed op de beloning van bestuurders en commissarissen van vennootschappen en verplicht de richtlijn vennootschappen bepaalde transacties met verbonden partijen openbaar te maken en te laten goedkeuren...

Additional Metadata
Persistent URL dx.doi.org/10.5553/oenf%2F157012472019027003003, hdl.handle.net/1765/118607
Journal Onderneming en Financiering
Citation
Koster, H. (2019). Is het bevorderen van langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders nastrevenswaardig en een hoeksteen van het corporategovernancemodel van beursvennootschappen?. Onderneming en Financiering, 2019(3). doi:10.5553/oenf%2F157012472019027003003