De hoofdredacteur van het ND vraagt aandacht voor het belang van autogordels (7 augustus). Terecht. Een van mijn studenten heeft onlangs het Amerikaanse en Europese systeem van veiligheidseisen voor auto’s met elkaar vergeleken, toegespitst op botsproeven. Het aantal verkeersongelukken met doden en gewonden is in de VS relatief hoger vergeleken met de Europese Unie en dat komt mede doordat het in de VS het percentage bestuurders en inzittenden zonder gordel veel hoger is. Deze praktijk heeft ertoe geleid dat de Amerikaanse botsproeven uitgaan van een situatie waarin de bestuurder en inzittenden geen gordel dragen, terwijl in de Europese crash tests wordt gewerkt met een pop die een gordel omheeft. Dit verschil in testmethode heeft consequenties voor het ontwerp van de auto, en daarmee op de kosten van een auto. Als de auto’s extra veilig moeten worden gemaakt om het effect van het niet dragen van de gordel te compenseren, maakt dat auto’s duurder. Het niet dragen van autogordels leidt dus niet alleen tot hogere medische kosten, maar kan uiteindelijk ook leiden tot duurdere auto’s. Een reden te meer voor betere handhaving, al besef ik dat de politie al zo veel op haar bordje heeft. Gebrek aan handhaving leidt tot de situatie die nu bij bromfietsers is te zien: een hoog percentage draagt geen helm meer. Vermijden van autogebruik is overigens een nog veiliger alternatief…