De opbrengsten van het ontwerponderzoek Nelsis: Nederlands Lezen en Schrijven op Innovatieve Scholen staan in dit onderzoek beschreven. Het onderzoek is uitgevoerd op scholen die ervoor kiezen belangrijke onderdelen van het vak Nederlands (lees- en schrijfvaardigheid) te integreren in andere vakken, zoals aardrijkskunde, geschiedenis en biologie. Er is onderzocht hoe leerlingen in de onderbouw van het vo diverse tekstsoorten met verschillende functies kunnen leren herkennen en toepassen. In de kerndoelen en het referentiekader taal worden deze tekstsoorten en functies voor het lezen en schrijven benoemd. Het uitganspunt daarbij waren genres, gedefinieerd als de manier waarop een tekst is georganiseerd om een sociaal doel te bereiken. Concreet is er lesmateriaal ontwikkeld en uitgeprobeerd over de genre 'roman' en 'betoog'. Het ontwerponderzoek leverde drie uitputvormen op: ontwerpeisen, lesmateriaal en professionalisering.

hdl.handle.net/1765/118620

van der Hoeven, J., van Gelderen, A., Verbeeck, K., Donker, M., & de la Rie, S. (2012). Genredidactiek als uitgangspunt voor lees- en schrijfonderwijs: Onderzoeksrapportage Nederlands Lezen en Schrijven op Innovatieve Scholen (Nelsis) in de onderbouw havo/vwo. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/118620

Additional Files
See Online