Geschil tussen voormalige echtelieden over verrekening wegens overbedeling ter zake van huurrecht van echtelijke woning; medehuur echtgenoot; voortzetting huurovereenkomst na echtscheiding; verhouding tussen artikelen 7:266 lid 5 en 3:185 BW; redelijkheid en billijkheid

, , , , , , ,
hdl.handle.net/1765/11867
Ars Aequi: juridisch studentenblad
Private Law

Nuytinck, A. (2008). De beperkte, eenvoudige gemeenschap van een huurrecht van buiten iedere huwelijksvermogensrechtelijke gemeenschap gehuwde echtgenoten. Ars Aequi: juridisch studentenblad, 218–223. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/11867