Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/118706
Journal Fiscaal Weekblad Fed
Citation
Schep, A.W. (2019). 2019, , (Naheffingsaanslag parkeerbelasting kan zowel forfaitair naar een heel uur als naar evenredigheid worden berekend). Naheffingsaanslag parkeerbelasting kan zowel forfaitair naar een heel uur als naar evenredigheid worden berekend, 43. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/118706