Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/118713
Journal Belastingblad
Citation
Schep, A.W. (2019). 2019, , (Rechtbank laat aanslag leges omgevingsvergunning volledig in stand ondanks dat de aanvraag deels ziet op vergunningsvrije bouwactiviteiten). Rechtbank laat aanslag leges omgevingsvergunning volledig in stand ondanks dat de aanvraag deels ziet op vergunningsvrije bouwactiviteiten, 238. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/118713