Verlaging van het belastingtarief in de eerste schijf, gefinancierd met verhoging van het tarief in de andere schijven, is in het MIMIC-model van het Centraal Planbureau goed voor de werkgelegenheid. Onlangs werd .in E5B betwijfeld of het CPB de gevolgen van zo'n 'Robin Hood'- beleid goed weergeeft. Het is echter de vraag of de niet-kwantificeerbare effecten wel van zo 'n groot belang zijn.