Een gevoel van onbehagen. Dat maakt zich nogal eens meester van ons als het gaat om het belastingstelsel. Onbehagen over gebrek aan rechtvaardigheid, grote verstoringen, en hoge uitvoeringskosten door de enorme complexiteit. Dit inspireert economen geheel nieuwe belastingconcepten te bedenken.