Tijdens de voorbereiding op deze lezing kwam ik tot de conclusie dat er een duidelijke rode draad is, die loopt van mijn middelbare school, studiekeuze en keuzes binnen de studie naar mijn huidige werkzaamheden en leeropdracht. Centraal hierin staan de regelmechanismen die een organisme optimaal laten functioneren in zijn/haar omgeving en het organisme in balans doet zijn. Het organisme kan buigen; dat wil zeggen goed of voldoende reageren op veranderingen en het kan zich dan aanpassen aan veranderende omstandigheden. Het kan echter ook barsten bij foutief functioneren in geval van ziekte. Bij de handhaving van de balans zijn niet alleen interne (in het organisme) regelmechanismen betrokken, ook speelt de communicatie tussen het externe en interne milieu; de gen-omgevingsinteracties, een grote rol. In deze lezing zal ik de rode draad uiteenzetten en hoe deze verband houdt met mijn leeropdracht Calcium- en Botstofwisseling. rede In verkorte vorm uitgesproken ter gelegenheid van het aanvaarden van het ambt van bijzonder hoogleraar met als leeropdracht Calcium- en Botstofwisseling aan het Erasmus MC, faculteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam op 1 juni 2007.